• +386 (0)8 200 48 90
 • info@pocivavsek.si

Meritve elektroinštalacij

Izvajamo meritve elektroinštalacij in preglede strelovodnih inštalacij, ozemljitev in naprav:

 • preverimo stanje, ustreznost in kvaliteto,
 • preverimo varnost in zanesljivost delovanja,
 • strokovno saniramo neskladnosti po veljavni zakonodaji in predpisih.

Kdaj so potrebne meritve?

 • Po namestitvi strelovodnih inštalacij in ozemljil.
 • Po udaru strele.
 • Po predelavi ali popravilu.
 • Periodično.

Kdaj je potrebno izvajati meritve

Vsako leto:
Pri objektih z razstrelivom, medtem ko je treba stanje zemljevodov in ozemljil natančno pregledati vsakih pet let. Pri objektih, v katerih je nevarnost eksplozije.

Vsaki dve leti:
Objekti, kjer je nevarnost požara zaradi žičnice in objektih, pri katerih je ozemljitev strelovodne napeljave zvezana z varnostno ozemljitvijo elektroenergetskih naprav.

Vsaka tri leta:
Ogroženi objekti (tovarniški dimniki, velike cerkve, opazovalni stolpi), objekti v katerih lahko pride ob udaru strele do preplaha (gledališča, kinodvorane, športne dvorane, bolnice, šole, kasarne, železniške postaje, veleblagovnice). Pri objektih, ki so ogroženi zaradi korozije strelovodnih vodnikov in ozemljil (kemične tovarne, rudniki in podobno).

Vsakih pet let:
Pri vseh ostalih industrijskih objektih.
Izvajamo meritve električnih inštalacij jakega in šibkega toka in periodične meritve na strojih ter napravah:

 • preverimo stanje, ustreznost in kvaliteto,
 • preverimo varnost in zanesljivost delovanja,
 • strokovno saniramo neskladnosti po veljavni zakonodaji in predpisih.

Zakaj so potrebne meritve?

Za zagotavljanje kakovostnih in varnih inštalacij ni pomembna le njihova dobra izvedba, ampak tudi prvi pregledi in preizkusi pred priključitvijo ter po njej, pregledi in preizkusi po vsakem posegu, rekonstrukciji ali popravilu ter izvajanje rednih periodičnih pregledov.

Na električnih inštalacijah lahko nastanejo napake v vezavah, slabi spoji med vodniki, poškodbe opreme… (slaba izolacija). Zaščita pred električnim udarom lahko odpove ali pa se poslabšajo pogoji in se pojavijo vzroki za požar.

Med uporabo inštalacij prihaja zaradi kemičnih in mehanskih vplivov do povečevanja prehodnih upornosti vodnikov, povečanja impedance zanke in upada izolacijske upornosti.

Prav tako je pomembna pravilna medsebojna povezava različnih tipov inštalacij v objektu: NN električnih inštalacij, inštalacij male napetosti, EIB inštalacij, telekomunikacijskih inštalacij, LAN računalniških omrežij, inštalacij strojev in naprav.

Z upoštevanjem standardiziranih metod preverjanja lahko zagotovimo in analiziramo kakovost, varnost ter zanesljivost delovanja inštalacij, strojev ter naprav. Sem sodijo instrumenti za preverjanje inštalacij (EN61557), izvedbo električnih inštalacij (JUS N.B2.741), LAN omrežij (BN50173), preverjanje strojev in naprav (EN60204-1; / EN60335) in kvaliteto električne energije (EN50160).

Kdaj so potrebne meritve?

 • Pred začetkom uporabe novih električnih inštalacij ali priključitvi strojev ter naprav.
 • Po spremembi inštalacij.
 • Po večjem vzdrževanju (remontu).
 • Po premestitvi strojev in električnih inštalacij.
 • Periodično ob rednih pregledih delovne opreme.
 • Periodično v določenih rokih glede na vrsto in namen inštalacij.
 • Periodično glede na oceno tveganja.

Kaj pravi zakon in predpisi?

Na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list številka 56/99) in na osnovi sprejetih predpisov je uporabnik električnih inštalacij in naprav dolžan skrbeti za neoporečnost in predpisano vzdrževanje električnih naprav in napeljav ter s tem za zdravje in življenje ljudi.
Zato morajo biti električne inštalacije (posebej pa še kvaliteta zaščite pred električnim udarom, izolacijska trdnost, zaščitne, obratovalne in strelovodne ozemljitve) periodično preverjane, pregledane in kontrolirane z meritvami po veljavnih predpisih.

Projektiranje / Tehnična razsvetljava

SPOZNAJMO SE

Tukaj smo za vaša vprašanja